బదిలీలు తాజా సమాచారం

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
*సెప్టెంబర్ 5 తరువాతే బదిలీలల షెడ్యూల్* 
🔹ఉపాద్యాయ బదిలీలకు సంబంధించి shedule ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం తరువాతే వెలుబడనుంది.
🔹ప్రస్తుతం అన్ని జిల్లాల లో ప్రమోషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న నెపద్యం లో బదిలీ ల Shedule సెప్టెంబర్ 5 తరువాత నే అనే సమాచారం CSE వర్గాల ద్వారా అందినది.
🔹ప్రమోషన్లల ప్రక్రియ అనంతరం రేష్నలైజేషన్,బదిలీల ప్రక్రియ మొదలు పెడతారు.
➡️అందుకు 31.08.22 నాటి రోల్ ను ఆధారం గా ఉపాధ్యాయులను హేతుబద్దీకరణ జరుపుతారు.
➡️ప్రాధమిక ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఒక SGT ని మాత్రమే ఉంచనున్నారు.
➡️ఇప్పటికి వరకు ఉన్న సమాచారం మేరకు 5 సం॥ లను గరిష్ట పరిమితి గా పాఠశాల నుండి బదిలీ జరుపనున్నారు.
🔹తెలుగు, హిందీ, ప్రమోషన్ల విషయం లో కొంత సృష్టత రావలిసి ఉంది
➡️2021  జనవరి లో సంక్రాంతి సంబరాల తరువాత జరిగినట్టు గానే అన్ని అంశాల పరిశీలించి ఈ బదిలీలు దసరా సెలువల అనంతరం పూర్తిచేయనున్నారు. 
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Stay informed about the latest government job updates with our Sarkari Job Update website. We provide timely and accurate information on upcoming government job vacancies, application deadlines, exam schedules, and more.

Categories

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Category 5

error: Content is protected !!