పురపాలక కమీషనర్లే పురపాలక టీచర్ల జీతాలు డ్రా చేస్తారు ..

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
పురపాలక కమీషనర్లే పురపాలక టీచర్ల జీతాలు డ్రా చేస్తారు ..
కావున  జీతాలు బిల్లు తయారు చేసుకోండి …
మరల ఉత్తర్వుల వచ్చే వరకు కమీషనర్ ద్వారానే జీతాలు వస్తాయట ..
అన్మి రకాల ఏరియర్స్ కూడా & 6 years 12 years , 18 years ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా తయారు చేసుకోండి ..
ఆర్దిక శాఖ చాలా ప్రశ్నలు సంధించారు …
1) పురపాలక టీచర్లు provisionalization అయ్యారా !
2) పరిపాలన అధికారాల పై న్యాయశాఖ అధ్యయనం చేస్తున్నారు ..ఓక కొలికి రాలేదుట ..
3) పర్యవేక్షణ అయుతే ఓకే ..విలీనం లేక పరిపాలన అదికారాల విషయం లో  విద్యశాఖ కు కలదా ! 
ఉమ్మడి సర్వీసు విషయం తేలక ముందే పురపాలక టీచర్లలను కలపటం .. 
కోర్టు లో ఏమి చేయాలి అనే ప్రశ్న ఉదయుంచింది …
రాజ్యాంగ పరమైన సమస్యల తలేత్తోతాయా ! 
కోర్టు లో సమాధానం ఏమి చెప్పాలి …
ఉత్తర్వు 84ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం పొందే వరకు …
పురపాలక టీచర్ల జీతాలు  పురపాలక కమీషనర్ ల ద్వారానే…. 
పురపాలక ఉపాధ్యాయుల జీతాల పై చెల్లిస్తారు .
ఈ సంధర్బంగా కమీషనర్ గారు స్పందించి  ఉత్తర్వు 84 ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం పొందే వరకు పురపాలక కమీషనర్ ల ద్వారానే జీతాలు వచ్ఛే లా  ఉత్తర్వులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.
ఇప్పటికే స్కూళ్ళు మాపింగ్ పూర్తి అయినట్లు త్వరలో డ్రాయింగ్ అధికారాలను ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Stay informed about the latest government job updates with our Sarkari Job Update website. We provide timely and accurate information on upcoming government job vacancies, application deadlines, exam schedules, and more.

Categories

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Category 5

error: Content is protected !!