ఉపాధ్యాయుల హాజరుకు ప్రత్యేక యాప్

WhatsApp Group         Join Now
Telegram Group Join Now
*🌼ఉపాధ్యాయుల హాజరుకు ప్రత్యేక యాప్*
 *ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల హాజరు నమోదుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందించింది . ఆగస్టులో దీన్ని అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు .*
 ఇప్పటివరకు రిజిస్టర్లో సంతకాలు చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు ఇక నుంచి యాప్లోనే ముఖకవళికలు ఆధారంగా హాజరు వేయాల్సి ఉంటుంది .
 *💥సెలవులకు దరఖాస్తులూ ఇందులోనే పెట్టేల్సి ఉంటుంది .*
 తద్వారా ఉపాధ్యాయుడు ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయి ? ఎన్ని పెట్టారు ? ఏ సమయానికి వస్తున్నారు ? ఎంత ఆలస్యంగా వస్తున్నారు ? అనే వివరాలు మొత్తం రాష్ట్ర కార్యాలయానికి ఎప్పటికప్పుడు చేరనుంది . 
*💧విద్యార్థులు , మధ్యాహ్న భోజనం హాజరూ ఇదే యాప్లో ఉంటుంది .*
 విద్యార్థులు హాజరు వేసే సమయంలోనే మధ్యాహ్న భోజనం తినే పిల్లల వివరాలను నమోదు చేయాలి .
 ఉపాధ్యాయుల సెల్ఫోన్లనే ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది . 
*🍁పాఠశాలకు 50 మీటర్ల దూరం వరకే ఇది పని చేస్తుంది .*
 ఉపాధ్యాయుల సమాచారాన్ని ప్రధానోపాధ్యా యులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడం పూర్తయిన తర్వాత ఈ యాప్ను వాడుకలోకి తీసుకొస్తారు . 
ఇప్పటికే విద్యార్థుల వివరాలను చైల్డ్ ఇన్ఫోలో నమోదు చేశారు . దీన్ని యాప్కు లింకు చేస్తారు . పిల్లల వివరాలు మొత్తం యాప్ లో కనిపిస్తాయి .
🪷🪸🪷🪸🪷🪸

Stay informed about the latest government job updates with our Sarkari Job Update website. We provide timely and accurate information on upcoming government job vacancies, application deadlines, exam schedules, and more.

Categories

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Category 5

error: Content is protected !!